Lista artykułów

Nazwa artykułu
Praktyczne wskazówki dla rolników
Postępowanie w przypadku konieczności uboju zwierząt
gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
05.02.2019 więcej
ASF
Bioasekuracja
16.03.2018 więcej
Informacja dla rolników utrzymujących drób w hodowlach przyzagrodowych
Informacja dla rolników utrzymujących drób w hodowlach
przyzagrodowych
30.12.2016 więcej
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubinie w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubinie w związku
z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
30.12.2016 więcej
Rozporządzenie MRiRW z 20 grudnia 2016r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20
grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z
wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
29.12.2016 więcej
Apal do hodowców drobiu
Apal do hodowców drobiu
23.12.2016 więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19.12.2016r.
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia
ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w
województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w
Polsce
19.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się